PC EN INTERNET

 

Hoe is het gebruik van pc’s en internet geregeld ?
Tijdens de openingsuren kan je gratis en onbeperkt gebruik maken van onze pc’s.  Je hoeft ook geen lid te zijn van onze bib. Als er wachtenden zijn, kunnen we jou wel vragen om je sessie vroegtijdig te beëindigen.

Je kan surfen naar believen, maar steeds binnen de grenzen van het welvoeglijke.  Onze pc’s beschikken ook over een Open Office pakket (tekstverwerking, rekenblad, databasebeheer, presentatie, …).  Wie persoonlijke dingen wil bewaren, brengt best een USB-stick mee . Onze computers zijn namelijk openbaar : je kan dus niets opslaan.

Is er wifi in de bib ?
Je kan inloggen als gast op het WiFi netwerk van de bib. Na registratie heb je een uur toegang. Dit kan verlengd worden door je opnieuw aan te melden.